GENEL BİLGİLENDİRME

BAŞVURU ŞARTLARI

Erasmus Değişim Programına başvurular https://193.140.181.179/default.aspx?pId=2034 linkinden online olarak yapılmaktadır. Öğrenci hangi dönem gitmek istediğini kendisi belirler. Başvuru için Genel Akademik Not Ortalamasının; Lisans öğrencileri için 2.20 / 4.00, Yüksek Lisans veya Doktora öğrencileri için ise 2,5 / 4,00 olması gerekmektedir. Yüksek lisans ve doktora düzeyinde ilk dönem başvuran ve henüz seçim yapılan yükseköğretim kurumunda transkripti oluşmamış öğrenciler için bir önceki yükseköğretim kademesinde alınan mezuniyet notu kullanılır. Not ortalamasının tespitinde öğrencinin almış olduğu en son transkript kullanılır. Başvuru yapan öğrencilerin Süleyman Demirel Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından hazırlanan yabancı dil sınavından (İngilizce / Almanca) veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilmiş sınavlardan (İngilizce / Almanca) 100 üzerinden en az 46 puan alması gerekmektedir. Süleyman Demirel Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından hazırlanan yabancı dil sınavı çoktan seçmeli olup; dinleme, konuşma ve yazma bölümleri yer almamaktadır.  

DİL BELGESİ GEÇERLİLİK SÜRELERİ
13 Mart 2018 tarihi itibariyle Süleyman Demirel Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafında yapılacak dil sınavının uluslararası değişim hareketliliği başvurularında (Erasmus+, Mevlana , IAESTE vb.) geçerlilik süresi 2 yıldır. ÖSYM ve YÖK tarafından yapılan yabancı dil sınavlarının geçerlilik süresi 5 yıldır. ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilmiş sınavlar uluslararası sınavların geçerlilik süresi sonuç belgesinde yazdığı şekilde kabul edilir. Ayrıca Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulunda isteğe bağlı veya zorunlu İngilizce hazırlık eğitimi alarak başarı ile tamamlayan (70 ve üzeri) öğrencilerin başarı notları sisteme yükledikleri takdirde Erasmus sınav notu yerine kullanılabilecektir. Yabancı dil hazırlık sınav
sonucu son 2 yıl içinde olanlar kabul edilecektir. Yabancı Diller Yüksek Okulunca yapılacak olan sınava katılmayacaklardır. Süleyman Demirel Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulunca yapılacak dil sınavına katılacak olanların başvuru esnasında bu durumu belirtmeleri zorunludur. Süleyman Demirel Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulunca yapılacak olan dil sınavı dışındaki sınavlara ait sonuç belgesinin başvuru esnasında sisteme yüklenmesi zorunludur. Sisteme belgesini yüklemeyen öğrencilerin Yabancı Diller Yüksek Okulunca yapılacak olan sınava girmesi
zorunlu olacaktır. Dil belgesini sisteme yükleyenler Yabancı Diller Yüksek Okulunca yapılacak olan sınava katılmayacaklardır. 13 Mart 2018 tarihi itibariyle yapmış olduğumuz sınavlarda 46 ve üzeri puan almış olan öğrenciler, sınava katılmadan mevcut puanlarını kullanabilirler ya da Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak olan sınava tekrar katılabilirler.

KONTENJAN BİLGİLERİ

Koordinatörlüğümüzün anlaşmalı olduğu Üniversitelere, bölümlere ve kontenjan sayılarına https://erasmus.sdu.edu.tr/ adresindeki “İkili Anlaşmalar” linkinden ulaşabilirsiniz.

 

Değerlendirme Ölçütleri ve Ağırlıklı Puanlar

                                                                                                     

HİBE MİKTARLARI

Öğrenci hareketliliği aylık hibe miktarları şu şekildedir:

                                                                                                                    Erasmus Kurum Koordinatörlüğü

 

 

 

Yayın Tarihi: 27/11/2018
Okunma Sayısı: 4363