ÖĞRENİM ALMA HAKKINDA

Başvuru için Genel Akademik Not Ortalamasının; Lisans öğrencileri için 2.20 / 4.00, Yüksek Lisans veya Doktora öğrencileri için ise 2,5 / 4,00 olması gerekmektedir. Not ortalamasının tespitinde öğrencinin almış olduğu en son transkript kullanılır. Fakat Genel Akademik Not Ortalaması Lisans öğrencileri için 2.00 ve üzeri olan öğrenciler başvuruda bulunabilirler ve yedek öğrenci konumunda değerlendirmeye alınırlar. Not ortalamasını 2.20’ye yükselttiği zaman asil konumuna geçebilirler.

Başvuru yapan öğrencilerin Süleyman Demirel Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından hazırlanan yabancı dil sınavından (İngilizce / Almanca) veya ÖSYM tarafındaneşdeğerliğikabuledilmişsınavlardan(İngilizce/Almanca)100üzerindenenaz50 puanalmasıgerekmektedir.48 ve 46 puan alan öğrenciler yedek konumunda değerlendirmeye alınacaklardır.46 puanınaltındaolanöğrencilerdeğerlendirmeyealınmayacaktır. Süleyman Demirel Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından hazırlanan yabancı dil sınavı çoktan seçmeli olup; dinleme, konuşma ve yazma bölümleri yeralmamaktadır.

Süleyman Demirel Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulunca yapılacak dil sınavına katılacak olanların başvuru esnasında bu durumu belirtmeleri zorunludur.

Süleyman Demirel Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulunca yapılacak olan dil sınavı dışındaki sınavlara ait sonuç belgesinin başvuru esnasında sisteme yüklenmesi zorunludur. Sisteme belgesini yüklemeyen öğrencilerin Yabancı Diller Yüksek Okulunca yapılacak olan sınava girmesi zorunlu olacaktır.

13 Mart 2018 tarihi itibariyle Süleyman Demirel Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafında yapılacak dil sınavının uluslararası değişim hareketliliği başvurularında (Erasmus+, Mevlana, AISEC, IAESTE vb.) geçerlilik süresi 2 yıldır. ÖSYM ve YÖK tarafından yapılan yabancı dil sınavlarının geçerlilik süresi 5 yıldır. ÖSYM tarafındaneşdeğerliğikabuledilmişsınavlar uluslararası sınavların geçerlilik süresi sonuç belgesinde yazdığı şekilde kabul edilir.

Değerlendirme Ölçütleri ve Ağırlıklı Puanlar Şu Şekildedir:

 

Ölçüt

Ağırlıklı Puan

 

Akademik başarı düzeyi

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

 

Dil seviyesi

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

 

Şehit ve gazi çocuklarına

+15 puan

 

Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla)

+10 puan

 

Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz)

-10 puan

 

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma

-10 puan

 

 

 

 

 

 

Yayın Tarihi: 27/11/2018
Okunma Sayısı: 2188
SIKÇA SORULAN SORULAR KA103 - KA107
SDÜ 3 Konsorsiyumun Yürütücülüğünü Yapan Türkiye’deki Tek Üniversite
KORONAVİRÜS (COVID-19) 14 GÜN KURALI
COVİD19 HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU
UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME
SDÜ’nün Erasmus Projelerindeki Büyük Başarısı
HAZIRLANMASI GEREKEN EVRAKLAR