Sıkça Sorulan Sorular

Erasmus+ programında öğrenci değişim süresi 3 ile 12 ay arasında değişmektedir. Bir öğrencinin aynı öğrenim kademesi içerisinde (lisans, yüksek lisans, doktora), varsa Hayatboyu Öğrenme Programı döneminde yapılan öğrenci hareketliliği süresi ile Erasmus+ döneminde yapılan öğrenci hareketliliği süreleri, toplamda 12 ayı geçemez. Hibe verilmese dahi aynı öğrenim kademesi içerisinde yapılan öğrenci hareketliliği faaliyetlerinin toplam süresinin 12 ayı geçmeyecek şekilde planlanması gerekir. Öğrenci mevcut öğrenim kademesindeki eğitimini tamamlayıp yeni bir öğrenim kademesine geçtiğinde (örneğin lisans eğitimi tamamlanıp yüksek lisans eğitimine başlandığında), yeni öğretim kademesinde tekrar en fazla 12 aya kadar hareketlilik gerçekleştirmesi mümkün olur. Böylelikle her bir öğrenim kademesinde en fazla 12 aya kadar olmak üzere, aynı kişinin en fazla 36 aya kadar hareketlilik gerçekleştirmesi mümkündür

Erasmus+ öğrencisi olmak için her yıl Üniversitemiz min. 2 hafta süren başvuru süresi belirlemektedir ve gerek ana sayfadan gerekse koordinatörlük web sayfasından duyurular ilan edilmektedir. Başvuru için başvuru tarihleri arasında açık olacak sistemden online başvuru formunu doldurmanız ve eklemeniz gereken evraklar varsa (Dil Puanı, Şehit/Gazi Yakını, 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrenciler vb.) sisteme yüklenmesi yeterlidir.

Uygulamada mülakat yoktur.

Evet. Önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyindeki bütün öğrencilerimiz Erasmus+ öğrenci değişim programından yararlanabilir.

Hayır, Bölümünüz/Yüksek Okulunuz/Enstitünüzün, sizin devam ettiğiniz programla ya da bölüm ile ilgili karşılıklı Anlaşması (Bilateral Agreement ) olması gerekir. Anlaşma tablosundan bölümünüzle ilgili anlaşma olup olmadığını varsa hangi ülke/üniversiteyle  olduğunu öğrenebilirsiniz. İkili Anlaşmalara  https://link.sdu.edu.tr/JpSzUCKE  “İKİLİ ANLAŞMALAR” linkinden ulaşabilirsiniz. 

İki üniversitenin Erasmus+ programı kapsamında imzaladığı, öğrenci (ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora) ve/veya öğretim elemanı değişimini taahhüt eden anlaşmadır.

Hayır, Karşılıklı anlaşma için yazışmaları bölüm/okul/enstitü koordinatörleri ve/veya Uluslararası İlişkiler Koordinatörleri yapar.

Kendi üniversitenize harç yatırma zorunluluğunuz var ise öğrenci katkı payı (üniversite harcı) ödemek zorundasınız. Ancak sistemden herhangi bir işlem yapmazsınız (Lisans öğrencileri için). Sadece Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri harç yatırma yükümlülüğü varsa harcı yatırır ve ders kaydını yapar.

İçerikHayır. Karşı üniversite, Erasmus+ programı kapsamında gelen öğrenciden herhangi bir kayıt, sınav veya öğrenim ücreti talep edemez. Ancak sigorta akademik malzemelerin fotokopisi, laboratuvar ürünlerinin kullanımı gibi çeşitli materyallerin kullanılması için ek bir ödeme talep edilebilir. metinlerini buraya yazabilirsiniz.

Hayır, krediniz kesilmez. Erasmus+ programından yararlanan öğrencilerin başka kurumdan aldığı hiçbir burs/kredi kesilmez.

Evet. Pasaport ve vize işlemleri öğrencilerin sorumluluğundadır.

Yeşil pasaportu olan veya alma hakkı olan öğrencilerin, pasaport harç muafiyet yazısı alması gerekmez. Yeşil pasaport harçsız alınmaktadır. Yeşil pasaport ile yurtdışında en fazla 3 ay kalınabilmektedir. Oysa Erasmus öğrencisi, en az üç ay kalacağından yeşil pasaport dahi olsa vize başvurusu yapmalıdır. Ayrıca yeşil pasaporta vize isteyen ülkelere gidecek olanlar da mutlaka vize başvurusunda bulunmalıdır.

Gittiğiniz üniversite kalacak yer bulmak zorunda değildir ama genelde Erasmus+ öğrencilerinin kalacak yerle ilgili sorunlarına çözüm getirilmektedir ve çoğu üniversite öğrenim döneminiz başlamadan önce bu konuyla ilgili sizi bilgilendirmektedir.

Gidilen her ülkenin farklı talepleri olmakla birlikte, uluslararası geçerliliği olan en kapsamlı sağlık sigortasını tercih ediniz. Sigortaların içerikleri ve kapsamlarının genel merkezlerden öğrenilmesi tavsiye edilmektedir.

Evet, Bölüm koordinatörünüzle görüşerek derslerinizde değişiklik yapabilirsiniz. Ancak, çeşitli nedenlerle öğrenim anlaşmasında yapılacak olan değişikliklerin, öğrencinin gittiği yükseköğretim kurumunda akademik dönemin başlamasını takiben en geç 1 ay içinde yapılmış olması ve öğrencinin kendi yükseköğretim kurumu ve öğrencinin gittiği yükseköğretim kurumu yetkilileri tarafından onaylanmış olması gerekmektedir.

Başarısız olunan dersler döndükten sonra kendi üniversitenizde tekrar alınır
Erasmus Programına katılan öğrenci kendi okulunun Bölüm Koordinatörünün onayını alması halinde bahar döneminde de eğitimine devam edebilir. Ayrıca öğrenci ikinci dönem hibesiz olarak gideceğini kabul etmesi gerekmektedir
Evet. Minimum akademik ortalamayı elde eden öğrencilerin alttan dersi bulunması Erasmus öğrencisi olmalarına engel değildir.

Her başvuru ve seçim, ait olduğu yılı kapsamaktadır. Söz konusu yılın kazanılmış hakkı bir sonraki seneye devredilemez

Erasmus hareketliliğine başvuru sırasında sahip olduğunuz genel not ortalaması dikkate alınır. Yüksek lisans ve doktora düzeyinde ilk dönem başvuran ve henüz seçim yapılan yükseköğretim kurumunda transkripti oluşmamış öğrenciler için bir önceki yükseköğretim kademesinde alınan mezuniyet notu kullanılır. Not ortalamasının tespitinde öğrencinin almış olduğu en son transkript kullanılır.