Görev ve Sorumluluklarımız

Erasmus Kurum Koordinatörlüğü Üniversitenin Rektörlük Makamına bağlı olarak çalışmaktadır. Giden- Gelen Akademik, İdari ve Öğrenci hareketliliğine yönelik olarak çalışmalarını yürütmektedir.  

1. Kurum içi ve kurum dışı yazışmaları yapmak

2. Seçilen öğrencilerin Üniversiteleri ile yazışmalarını sağlanmak

3. Öğrencilerin başvurularının güncel prosedüre uygunluğunu sağlamak, öğrencileri süreç boyunca haberdar etmek

4. Erasmus+ programı Giden - Gelen Akademik, İdari, Öğrenci Öğrenim/ Staj Hareketliliği İşlemlerini yürütmek.

5. Erasmus Kurumu Koordinatörlüğü tarafından yapılan bütün organizasyonlarda aktif olarak görev almak; takip edilen bütün süreçlerde gereken desteği sağlamak

6. Öğrencilerin ihtiyaç duydukları konularda gereken desteği sağlamak

7. Erasmus+ personel hareketliliğine ilişkin e-maillerin cevaplandırılması, personellere işlem süreçlerinde yardım ve desteğin sağlanması,

8. Erasmus+ öğrenci ve personel değişimine ilişkin Ulusal Ajansla ve üniversitemiz diğer birimleriyle yapılan yazışmaların yürütülmesi,

9. Başvuru belgeleri ve uygunluk denetim belgelerinin birimlerden temin edilmesi ve kontrollerinin yapılması,

10. İlgili hareketlilik dönemi için Ulusal Ajansa ara rapor ve final raporlarının hazırlanıp iletilmesi vb. 

Koordinatörlüğümüz bağlı olduğu süreç ile üst yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yapmak. Görev alanı itibariyle yürütmekle yükümlü bulunduğu hizmetlerin yerine getirilmesinden dolayı amirlerine karşı sorumludur.