2016 - 2017 AKADEMİK YILI DERS VERME ve EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ

                                           2016-2017 ERASMUS + PERSONEL HAREKETLİLİĞİ

            GENEL BİLGİLENDİRME

·         Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent, Öğretim Görevlisi ve Okutman kadrolarındaki akademik personel, ders verme hareketliliğine (Teaching Staff Mobility) başvurabilecektir. Araştırma Görevlisi, Uzman ve İdari personel ise eğitim alma hareketliliğine (Training Staff Mobility) başvurabilecektir.

·         2016-2017 öğretim yılı Erasmus Ders verme hareketliliği kontenjanı 15,  eğitim alma hareketliliği kontenjanı 8 kişidir. Başvuru tarihleri: 18.08.2016- 14.10.2016

·         Ders verme/eğitim alma hareketliliğinden faydalanacak personelimiz için anlaşmamız bulunan üniversiteler ve personel hareketliliği kontenjanları için linke TIKLAYINIZ.

·         Ders verme (Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent, Öğretim Görevlisi ve Okutman)  / eğitim alma (Araştırma Görevlisi, Uzman) hareketliliğinden yararlanacak olan akademik personeller kayıtlarını sadece link üzerinden yapabileceklerdir. Kayıt linkine ulaşmak için TIKLAYINIZ. 

        Eğitim alma hareketliliğinden yararlanacak olan personelimiz ( Sadece İdari Personel)  kayıtlarını linkte bulunan formu elektronik ortamda doldurup, dil belgeleri ile birlikte elden  teslim etmeleri gerekmektedir. Form'a ulaşmak için TIKLAYINIZ.  Aşağıda belirtilen gerekli evrakların matbu olarak Erasmus Ofisine teslim edilmesi gerekmektedir.

·         Faaliyetten faydalanmak isteyen tüm personelimizin yabancı dilden asgari 55 puan almış olması gerekmektedir.

·         Erasmus Personel Hareketliliği seçim sonuçlarına itirazlar 15.10.2016-30.10.2016 tarihleri arasında mail veya şahsen (dilekçe) ile yapılabilecektir. Süresi içinde yapılmayan itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır. İtirazların yapılacağı adres Erasmus Ofisi ya da erasmus@sdu.edu.tr mail adresidir.

·         Erasmus Personel Hareketliliğinden hibeli olarak faydalanmaya hak kazanamayan personel hibesiz olarak hareketlilikten faydalanabilmektedir. Erasmus Personel Hareketliliğinden hibeli veya hibesiz faydalanmak isteyen tüm personelin belirtilen tarihler arasında aşağıdaki koşullara göre başvuru yapması ve asgari koşulları sağlaması (asgari dil şartı [tüm personel için], karşı üniversiteden kabul yazısı [idari personel hariç] gerekmektedir.

·         Aşağıdaki kriterlere göre personel hareketliliğinden faydalanmaya hak kazanan tüm personele Tablo 1’e göre 4 gün hibe ödemesi yapılacaktır. Ayrıca gidilen üniversitenin uzaklığı Avrupa Birliği tarafından belirlenen mesafe hesaplayıcı üzerinden ölçülerek (sadece gidiş mesafesi) aşağıdaki tabloya göre ulaşım masrafları için ödeme yapılacaktır.

 

Tablo 1: Gidilecek Ülkeye Göre Hibe Ödemeleri

Hayat pahalılığına göre ülke grupları

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Günlük hibe miktarları (Avro)

1. Grup Program Ülkeleri

Birleşik Krallık, Danimarka, Hollanda, İrlanda, İsveç

144 €

2. Grup Program Ülkeleri

Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, Fransa, İtalya, İzlanda, Kıbrıs Rum Kesimi, Lihtenştayn, Lüksemburg, Macaristan, Norveç, Polonya, Romanya,  Yunanistan

126 €

3. Grup Program Ülkeleri

Almanya, İspanya, Letonya, Makedonya, Malta, Portekiz, Slovak Cumhuriyeti

108 €

4. Grup Program Ülkeleri

Estonya, Hırvatistan, Litvanya, Slovenya

90 €

 

Tablo 2: Mesafeye Göre Ulaşım Ödeme Tablosu

Elde edilen “km” değeri

Hibe miktarı

100-499 km arası

 

180 €

500-1999 km arası

 

275 €

2000-2999 km arası

 

360 €

3000-3999 km arası

 

530 €

4000-7999 km arası

 

820 €

              8000 km ve üzeri

1.100 €

 

Mesafe Hesaplama Aracı: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources_en#tab-1-4

 

        EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ (TRAINING STAFF MOBILITY) BAŞVURUSU

·         Eğitim alma hareketliliğinden faydalanacakların evraklarını son başvuru tarihine kadar teslim etmesi gerekmektedir. Gerekli evraklar: Karşı üniversiteden kabul yazısı (Araştırma Görevlisi ve Uzman için), dil belgesi (Araştırma Görevlisi, Uzman ve İdari Personel için)

·         Eğitim Alma hareketliliğinden daha önce faydalanan personelin başvuruları kabul edilmeyecektir.

·         Eğitim Alma Hareketliliğine Başvuracak Personelin değerlendirme ölçütü dil puanı olacaktır. Başvuran personel tarafından kanıtlanabilir şekilde beyan edilen dil puanları 100 üzerinden değerlendirmeye tabi tutulacaktır. 100’lük sistemde olmayan dil puanlarının dönüşümü ÖSYM’nin dönüşüm tablosu üzerinden yapılacaktır.

 

DERS VERME HAREKETLİLİĞİ (TEACHING STAFF MOBILITY) BAŞVURUSU

·         Ders verme hareketliliğinden faydalanacakların evraklarını son başvuru tarihine kadar teslim etmesi gerekmektedir. Gerekli evraklar: Karşı üniversiteden kabul yazısı (zorunlu), dil belgesi (zorunlu), eğer değişim öğrencilerine yönelik ders verilmiş ya da yabancı dilde ders açma teklifi yapılmışsa bu durumu gösteren güncel belge (zorunlu). Değişim öğrencilerine yönelik ders verilmemiş ya da yabancı dilde ders açma teklifi yapılmamışsa bu konuda bir evrak teslim edilmesine gerek yoktur. Değişim öğrencilerine yönelik ders verilmiş ya da yabancı dilde ders açma teklifi yapılmış olmasına rağmen söz konusu durumu gösteren güncel evrakın teslim edilmemesi halinde başvuran adaya ilgili kriter kapsamında herhangi bir puan verilmeyecektir. Eğer bölüm, ana bilim dalı ya da fakültede Erasmus koordinatörlüğü devam ediyorsa bu durumu gösteren belge (zorunlu). Devam eden bölüm, ana bilim dalı ya da fakülte Erasmus koordinatörlüğü yok ise herhangi bir belge vermeye gerek yoktur. Herhangi bir bölüm, ana bilim dalı ya da fakültede Erasmus koordinatörlüğü devam ediyor olmasına rağmen bu durumu gösteren belgeyi teslim etmeyen personele ilgili kriter kapsamında herhangi bir puan verilmeyecektir.

·         Daha önce ders verme hareketliliğinden faydalanan personele puan sınırlaması haricinde herhangi bir sınırlama getirilmemiştir. Buna göre ilgili personel ders verme hareketliliğinden kaçıncı kez faydalanmak istediğine bakılmaksızın başvurusu değerlendirmeye alınır.

·         Ders verme hareketliliğinden faydalanmak isteyen akademik personele yönelik değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacaktır. Değerlendirmede esas alınacak ölçütler, puanlar ve bu puanların toplam puan içindeki yüzdelik oranları aşağıdaki gibidir:

 

 

KRİTER

PUAN

TOPLAM PUAN İÇİNDEKİ YÜZDELİK ORAN

1

Ders verme hareketliliğinden faydalanma sayısı

50 puan

%50

2

2015-2016 ve/veya 2016-2017 öğretim yılında değişim öğrencilerine yabancı dilde ders vermiş/veriyor olmak

10 Puan

%10

3

Erasmus üzerinden devam eden ikili anlaşma sahibi olmak

10 puan

%10

4

Bölüm, Ana Bilim Dalı ya da fakültede erasmus koordinatörlüğü yapıyor olmak

5

%5

5

2016-2017 öğretim yılında değişim öğrencilerine yabancı dilde ders açmak üzere teklif vermiş olmak

5 puan

%5

6

Daha önce personel hareketliliğine dahil olmayan bölüm ya da birimdeki akademik personele, daha önce personel hareketliliğinde yer almayan veya az sayıda yer alan ülkelere yönelik faaliyet gerçekleştirmek isteyen akademik personele, Personel hareketliliğinden az faydalanan bölüm personeline

10 puan

%10

7

Dil Puanı

10

%10

 

 

TOPLAM

 

 

 

100 PUAN

%100

 

KRİTERLERE YÖNELİK AÇIKLAMALAR:

1) Daha önce ders verme hareketliliğinden hiç faydalanmayanlara 50 puan verilecektir. Ders verme hareketliliğinden tekrar faydalanmak isteyenlerden daha önce faydalandığı her sefer için 10 puan düşülecektir. Örneğin daha önce 1 kere ders verme hareketliliğinden faydalanıp 2. kez başvuran akademik personel 40 puan alacaktır. Daha önce 2 kere faydalanıp 3. kez başvuran akademik personel 30 puan alacaktır.

2) Üniversitemize değişim programları üzerinden gelen öğrencilere 2015-2016 öğretim yılında ders veren ve 2016-2017 öğretim yılında ders vermekte olan akademik personele 10 puan verilecektir.

3) Üniversitemize Erasmus üzerinden güncel ikili anlaşma kazandıran akademik personele 10 puan verilecektir.

4) Bölüm, Ana Bilim Dalı ya da fakültede Erasmus koordinatörlüğü devam etmekte olan personele 5 puan verilecektir.

5) Değişim öğrencilerine yabancı dilde ders vermek üzere 2016-2017 Öğretim yılında teklif veren personele ilgili dersi seçen yabancı öğrenci olmasa dahi 5 puan verilmektedir. Ders teklifini yapan personelin 2015-2016 ve/veya 2016-2017 öğretim yılında dersini seçen yabancı öğrenciler olması durumunda ise 2. Kriterde belirtildiği üzere ayrıca 10 puan verilecektir. Böylece değişim öğrencileri için ders teklifi yapan ve dersi tercih edilen personel toplamda 15 puan alacaktır.

6) Daha önce personel hareketliliğine dahil olmayan bölüm ya da birimdeki akademik personele, daha önce personel hareketliliğinde yer almayan veya az sayıda yer alan ülkelere yönelik faaliyet gerçekleştirmek isteyen akademik personele ve personel hareketliliğin az faydalanan bölüm personeline 5 puan verilecektir.

7) Personel tarafından kanıtlanabilir şekilde beyan edilen dil puanları 100 üzerinden değerlendirmeye tabi tutulacaktır. 100’lük sistemde olmayan dil puanlarının dönüşümü ÖSYM’nin dönüşüm tablosu üzerinden yapılacaktır. Böylece 100’lük sisteme dönüştürülen dil puanlarının  %10 u alınacaktır.

 

        PDF Dosyasına Ulaşmak İçin TIKLAYINIZ.

Yayın Tarihi: 17/08/2016
Okunma Sayısı: 4369