Birim Kalite Komisyonu

Prof. Dr. Bilge HÜRMÜZLÜ KORTHOLT (Komisyon Başkanı) 

Öğr. Gör. Adviye İkbal BAYDAR (Üye)

Öğr. Gör. Ayşe İREN (Üye)

Öğr. Gör. İpek GÜMÜŞCAN (Üye)

Memur Bahattin DURAK (Üye)