Süleyman Demirel Üniversitesi 2023-2024 Akademik Yılı Güz/Bahar/Yaz Yarıyılı Erasmus+ Ka131 Kısa Dönem Doktora Öğrenim-Staj Hareketliliği Duyurusu (2023 Projesine Ait Hareketlilik Duyurusudur.)

ÖNEMLİ UYARI

 

2023-2024 Akademik Yılı Güz/Bahar/Yaz Yarıyılı Erasmus+ KA131 Öğrenim-Staj ve Kısa Dönem Doktora Öğrenim-Staj Hareketliliği için Türkiye Ulusal Ajansın https://erasmusbasvuru.ua.gov.tr/ adresi üzerinden yapılacak olan başvuruların 06.02.2023- 27.02.2023 tarihleri arasında yapılacağı duyurulmuştur. Ancak, Türkiye Ulusal Ajansın https://erasmusbasvuru.ua.gov.tr/ sisteminde 26.02.2023 tarihinden bu yana meydana gelen teknik aksaklıklar Ulusal Ajans Portal Destek Ekibi tarafından giderilmeye çalışılmaktadır. Bu sebeple, 2023-2024 Akademik Yılı Güz/Bahar/Yaz Yarıyılı Erasmus+ KA131 Öğrenim-Staj ve Kısa Dönem Doktora Öğrenim-Staj Hareketliliği başvuru süresi 24 saat uzatılmıştır. Siz Değerli Öğrencilerimizin mağduriyet yaşamamaları için Türkiye Ulusal Ajansın https://erasmusbasvuru.ua.gov.tr/ sistemin aktif olarak çalışmaya başlamasının ardından 28.02.2023 saat 23:59'a kadar başvurularını tamamlamaları önemle rica olunur. 

 

Birinci ve ikinci derece akrabaları veya kendileri, Deprem felaketinden etkilenmiş olan illerde ikamet etmekte olup da kendileri farklı illerdeki ECHE sahibi yükseköğretim kurumlarına kayıtlı öğrenciler Erasmus+ öğrenci hareketliğine yapacakları başvurularda +10 puan ile önceliklendirileceklerdir. Başvuru sırasında ikâmet belgesinin sisteme yüklenmesi ya da 15.03.2023 tarihine kadar erasmus@sdu.edu.tr adresine mail olarak gönderilmesi gerekmektedir.

 

2023-2024 Akademik Yılı Güz/Bahar/Yaz Yarıyılı Erasmus+ KA131 Öğrenim-Staj ve Kısa Dönem Doktora Öğrenim-Staj Hareketliliği için https://erasmusbasvuru.ua.gov.tr/ adresi üzerinden 06.02.2023- 27.02.2023 tarihleri arasında başvuru yapılacağına dair ilana çıkılmıştır. Söz konusu ilan takviminde yer alan Yabancı Dil Sınavının yüz yüze olarak 07.03.2023 tarihinde, Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacağı duyurulmuştur. Ancak, 17.02.2023 tarihinde YÖK tarafından yapılan Üniversitelerin uzaktan eğitime geçeceğine dair açıklama doğrultusunda ve Üniversitemiz Senatosunun aldığı karar ile 2023-2024 Güz Yarıyılında Erasmus+ KA131 Öğrenim-Staj ve Kısa Dönem Doktora Öğrenim-Staj Hareketliliğinden faydalanacak öğrencilerimiz arasında yabancı dil sınav belgesi bulunmayanlara yönelik yapılacak olan yüz yüze yabancı dil sınavının çevrimiçi (online) olarak yapılmasına ve bu sınava ek olarak sözlü sınavın da online olarak 07.03.2023 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir.

 

Sınavın hangi online platform üzerinden yapılacağına dair bilgilendirme dokümanları yakında erasmus.sdu.edu.tr adresinden paylaşılacaktır. Lütfen sayfamızı takip ediniz.

 

Erasmus+ KA131 Kısa Dönem Doktora Öğrenim- Staj Hareketliliği Kontenjanları: Öğrenim Hareketliliği için 5, Staj Hareketliliği için 5 olarak belirlenmiştir. 

 

● Başvurmadan önce tüm ilan metnini dikkatle okuduğunuzdan emin olunuz.


● Başvuru sistemine yüklenecek bütün belgelerin PDF formatında olması gerekmektedir.


● Bu duyuru kapsamındaki hareketlilik faaliyetleri 2023 projenin süresi ile sınırlıdır.

 

● Yerleştirme listesinde yer alan adaylardan hibe tahsis edilecek olanların sayısı 2023 projesinin bütçesi ile sınırlıdır.

Bu sebeple http://erasmus.sdu.edu.tr web sitesi üzerinden açıklanan yerleştirme sonuçları, hareketliliğe hak kazanan öğrencilerin tamamının hibe alacağı anlamına gelmemektedir.

 

Önemli Bilgiler 

Başvuru Süreci Bilgilendirme Toplantısı 07 Şubat 2023 günü (Saat 12:30-13:30 arasında) Uluslararası İlişkiler Genel Koordinatörlüğü Konferans Salonunda yapılacaktır. 

Başvurular 06 Şubat 2023 Pazartesi günü (Saat: 10.00) ile 20.02.2023 Pazartesi günü (Saat: 17.30) arasında http://erasmusbasvuru.ua.gov.tr sistemi üzerinden alınacaktır. Başvuru dönemindeki tüm işlemler hareketlilik takvimi dâhilinde gerçekleştirilecektir. 

Almanca dil sınavına girmek isteyen öğrenciler duyuruda bulunan dilekçeyi doldurduktan sonra başvuru sistemine yüklemeleri gerekmektedir.

Başvurmadan önce tüm ilan metnini mutlaka dikkatle okuyunuz. Bu metinde yer almayan konularla ilgili sorularınızı erasmus@sdu.edu.tr e-posta adresine iletebilirsiniz.

 

Başvuru Şartları


● SDÜ'nün tam zamanlı öğrencisi olmak.


● Doktora öğrencileri için en az 2.50/4.00 kümülatif akademik not ortalamasına sahip olmak ve sisteme başvuru sürecinde güncel GNO gösteren transkriptini yüklemesi gerekmektedir. Sistemin otomatik olarak çektiği GNO ile sisteme yüklenen güncel GNO arasında fark varsa şu yöntem izlenecektir: Sistemde “Eğitim Bilgileri” altında “Onay Bekleyen Eğitimler” sekmesine tıklayarak “Eğitim Bilgisi Ekle” kısmından gerekli bilgiler girilerek onaya sunulması gerekmektedir.  Not ortalamasını eksik ya da yanlış beyan ettiği tespit edilen öğrencilerin başvurusu geçersiz sayılır. Henüz not ortalaması oluşmamış adaylar bir önceki öğrenim kademesine ait kümülatif not ortalamasını kullanacaklarsa ilgili not ortalamasını gösteren başvuru süresi içerisinde alınmış güncel belgeyi ibraz etmek zorundadır:

- Üçüncü kademe öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gereklidir.


● Öğrenim hareketliliği başvurusu yapacak öğrencilerin kendi bölümlerinin Erasmus+ anlaşmasının olması gerekmektedir.

● Kısa Dönem Doktora Öğrenim- Staj hareketlilik asgari 5 gün azami 30 gündür.

● Öğrencilerin transkriptlerinde önceki dönem ve yıllarda başarısız oldukları derslerinin bulunması, sınava başvuru için bir engel oluşturmaz. Kümülatif not ortalaması dikkate alınacaktır.

 

Başvuru Nasıl Yapılmaktadır?

Başvuru http://erasmusbasvuru.ua.gov.tr sitesi üzerinden yapılmaktadır.

Başvuru yapabilmek için E-Devlet şifresine sahip olmanız gerekmektedir. E-Devlet şifreniz yoksa https://www.turkiye.gov.tr/bilgilendirme?konu=sikcaSorulanlar bağlantısından nasıl edineceğinize ilişkin bilgi alabilirsiniz. 

Başvuru sırasında sistemin çektiği GNO ile güncel transkriptiniz uyum sağlamıyorsa Sistemde “Eğitim Bilgileri” altında “Onay Bekleyen Eğitimler” sekmesine tıklayarak “Eğitim Bilgisi Ekle” kısmından gerekli bilgiler girilerek onaya sunulması gerekmektedir.

 

Yabancı Dil Sınav Sürecine İlişkin Bilgiler


● Başvuru sistemine Yabancı Dil Belgesi Yüklemeyen Adayların Üniversitemiz tarafından yapılacak olan Yabancı Dil Sınavına girmeleri gerekmektedir.

● Yabancı Dil Sınavı İngilizce olarak yapılacaktır. Ancak, ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarından herhangi birisinden en az 60 puana karşılık gelen puanı almış olan öğrencilerin yabancı dil sınavına girmeleri zorunlu değildir. Bu durumdaki öğrencilerin, ilgili belgelerini başvuru sistemine başvuru süresi içinde yüklemeleri gerekmektedir. Eşdeğerlik Tablosuna ulaşmak için Lütfen Tıklayınız.


● Süleyman Demirel Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından uluslararası değişim hareketliliği başvurularında yüz yüze olarak yapılan sınavların (Erasmus+, Mevlana, IAESTE vb.) geçerlilik süresi 2 yıldır. Süleyman Demirel Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan çevirim içi sınavların geçerlilik süresi dolmuştur. ÖSYM tarafından yapılan ve ÖSYM tarafından denkliği kabul edilen yabancı dil sınavlarının geçerlilik süresi 5 yıldır. TOEFL için geçerlilik süresi 2 yıldır.


● Ayrıca Süleyman Demirel Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından isteğe bağlı veya zorunlu İngilizce hazırlık eğitimi alarak bu eğitimi başarı ile tamamlayan ((70 ve üzeri), (son 2 yıla ait)) öğrencilerin başarı notlarını sisteme yükledikleri takdirde Erasmus Yabancı Dil Notu yerine kullanılabilecektir. Ancak bunu belgelemek ve sisteme yüklemek zorundadırlar.


● Dil Sınavı 07 Mart 2023 tarihinde Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacaktır. İngilizce sınavlarıyla ilgili bilgiler Süleyman Demirel Üniversitesi Erasmus web sayfasında (http://erasmus.sdu.edu.tr) ilan edilecektir.


● Dil sınavından başarılı olmak için lisans öğrencileri için 100 puan üzerinden en az 60 puan almış olması, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için 100 puan üzerinden en az 60 puan almış olması gerekmektedir.

 

Değerlendirme Şartlarına İlişkin Bilgiler Değerlendirme Ölçütleri ve Ağırlıklı Puanlar Şu Şekildedir:


*Aşağıdaki faaliyetlerden biri ya da birkaçını deneyimleyen stajlar bu kapsamda sayılır: dijital pazarlama (örn. Sosyal medya yönetimi, web analitiği), dijital grafik, mekanik ve mimari tasarım; uygulama, yazılım ve kod ya da websitesi geliştirme; bilişim sistem ve ağlarının kurulumu, bakımı ve yönetimi, siber güvenlik, veri analitiği, veri madenciliği ve görselleştirmesi; programlama, robotik ve yapay zekâ eğitimleri. Genel müşteri hizmetleri, talep oluşturma, veri girişi ya da rutin ofis görevleri bu kapsamda sayılmaz.

Sonuçlara İtirazlar:


      • Yabancı Dil Sınavı (İngilizce) Sonuçlarına İtiraz: İtirazlar, yabancı dil sınavı sonuçlarının ilanını takip eden 7 (yedi) takvim günü içerisinde Süleyman Demirel Üniversitesi Erasmus Ofisine şahsen ıslak imzalı olarak ya da erasmus@sdu.edu.tr e-posta adresine iletilmelidir, e-postaların tarafımıza ulaşıp ulaşmadığını teyit etmek üzere aşağıda yer alan telefon numaralarından bize ulaşmalısınız. E-posta yoluyla iletilen dilekçelerin ıslak imzalı versiyonları Süleyman Demirel Üniversitesi Erasmus Kurum Koordinatörlüğü adresine postalanmalı ya da şahsen teslim edilmelidir.


    • Seçim Sonuçlarına İtiraz: Seçim sonuçlarının ilanını takip eden 7 (yedi) takvim günü içerisinde Süleyman Demirel Üniversitesi Erasmus Ofisine şahsen ıslak imzalı olarak ya da erasmus@sdu.edu.tr e-posta adresine iletilmelidir, e-postaların tarafımıza ulaşıp ulaşmadığını teyit etmek üzere aşağıda yer alan telefon numaralarından bize ulaşmalısınız. E-posta yoluyla iletilen dilekçelerin ıslak imzalı versiyonları Süleyman Demirel Üniversitesi Erasmus Kurum Koordinatörlüğü adresine postalanmalı ya da şahsen teslim edilmelidir. 

 

Hibe Desteği

Faaliyetin Süresi Hibe Miktarı (Programla İlişkili Ülke ya da Programla İlişkili Olmayan Ülke)
Faaliyetin 14’üncü gününe kadar Günlük 70 Avro
Faaliyetin 15’inci gününden 30’uncu gününe kadar Günlük 50 Avro

 


İletişim Bilgileri:
Adres: Süleyman Demirel Üniversitesi Erasmus Koordinatörlüğü SDÜ Batı Kampüs Çünür/Isparta Isparta Türkiye
E-posta: erasmus@sdu.edu.tr   
Telefon: 0 246 211 82 02- 80 61- 16 23     

 

EKLER  : 

Akademik Takvim için TIKLAYINIZ.

07.03.2022 Tarihinde Yapılan Yabancı Dil Sınav Sonuçlarına Ulaşmak için TIKLAYINIZ.

06.06.2022 Tarihinde Yapılan Yabancı Dil Sınav Sonuçlarına Ulaşmak için TIKLAYINIZ.

07.12.2022 Tarihinde Yapılan Yabancı Dil Sınav Sonuçlarına Ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Almanca Dil Sınavı İçin Dilekçe için TIKLAYINIZ. 

İkili Anlaşmalar İçin TIKLAYINIZ.

 

ERASMUS KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Yayın Tarihi: 17/01/2023
Okunma Sayısı: 14795