ÖZEL İHTİYAÇ DESTEĞİ

 
Erasmus+, tüm sosyal çevrelerden gelen katılımcıların hareketlilik faaliyetlerinden yararlanabilmeleri için fiziksel, zihinsel veya sağlıkla ilgili özel durumları olan Erasmus+’ya katılan öğrenci ve personel için rehberlik, karşılama, fiziksel erişim, pedagojik ve teknik destek, ve özellikle ek giderlere katkı sağlamaya özel önem vermektedir.
 
Ek bir hibe desteği olmaksızın faaliyetlere katılmaları mümkün olamayacak durumdaki fiziksel, zihinsel veya sağlıkla ilgili özel durumları olan öğrenci ve personelinize sunulan Erasmus+ özel ihtiyaç ek hibe desteği hakkında kendilerini bilgilendirebilmeniz için ekte yer alan standart metnin (Ek-1) Erasmus+ hareketlilik faaliyetlerine katılan tüm yükseköğretim kurumlarının Erasmus+ web sayfalarında yayınlanması beklenmektedir.
 
Bununla birlikte, bu ek hibeye ihtiyaç duyabilecek öğrenci/personelin baştan tespit edilebilmesi, böylelikle diğer planlamalarla birlikte Ulusal Ajanstan zamanında hibe talebinde bulunulabilmesi için öğrenci ve personel başvuru formlarına başvuru sahibinin özel ihtiyaç desteğine ihtiyaç duyup duymadığı, duyuyor ise türü ve miktarı hakkında bilgi verdiği bir bölüm eklenmesi gerekmektedir.
 
Avrupa Komisyonunun özel ihtiyaç sahibi katılımcılara yönelik olarak yapılabileceklerle ilgili önerileri ayrıca ekte (Ek-2) yer almaktadır.
 
Saygılarımızla,
 
Ek 1'e Ulaşmak İçin TIKLAYINIZ
 
Ek 2'ye Ulaşmak İçin TIKLAYINIZ
 
2014-yuksekogretim
Yayın Tarihi: 11/08/2016
Okunma Sayısı: 2160