Erasmus+ Yabancı Dil Sınavı Hakkında

05.01.2024 tarihinde Üniversitemiz Senatosu'nda yapılan toplantıda alınan karar gereğince SDÜ Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak yabancı dil sınavlarının Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (CEFR Levels) sınıflandırmasına uygun yapılabilmesi için iki aşamadan oluşması; sınavın birinci aşamasının çoktan seçmeli, ikinci aşamasının okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini ölçecek şekilde 4 oturum halinde gerçekleştirilmesi; SDÜ Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan sınavın birinci aşamasından ya da ÖSYM tarafından geçerliliği tanınan sınavlardan 50 puan ve üzeri almış olan aday öğrencilerin yabancı dil sınavının ikinci aşamasına tabi tutulmasına; ikinci aşamada gerçekleştirilecek 4 oturumlu sınavın her oturum için 100’er puan üzerinden değerlendirilmesinin yapılmasına ve 4 oturum sonucunda oluşan puanın ortalamasının alınmasına; iki aşamalı sınavın birinci aşamasının puanının %50’sinin, ikinci aşama puanının ise %50’sinin alınmasına; İki aşamalı sınavın sonucunda 60 puan ve üzeri alan adayların sınavdan başarılı sayılarak (en az B1 seviye İngilizce) Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı [Common European Framework of Reference for Languages (CEFR Levels)] sınıflandırma ölçütleri bağlamında sınav sonuçlarının denkliğinin sağlanmasına karar verilerek yabancı dil sınavında yöntem değişikliği gerçekleştirilmiştir.

 

Senato kararına ulaşmak için tıklayınız.

Sınıflandırma ölçütleri hakkında bilgi edinmek için tıklayınız.

Yayın Tarihi: 19/02/2024
Okunma Sayısı: 2797