2023/2024 AKADEMİK YILI GÜZ/BAHAR YARIYILI ERASMUS+ KA131 ÖĞRENİM (BAHAR) -STAJ (GÜZ/BAHAR) HAREKETLİLİĞİ DUYURUSU (2022-1-TR01-KA131-HED-000053673)

ÖNEMLİ UYARI

● Başvurmadan önce tüm ilan metnini dikkatle okuduğunuzdan emin olunuz. İlan metni için TIKLAYINIZ.

● Başvuru sistemine yüklenecek bütün belgelerin PDF formatında olması gerekmektedir.

● Bu duyuru kapsamındaki hareketlilik faaliyetleri 2022-1-TR01-KA131-HED-000053673 projelerinin süresi ile sınırlıdır.  2022-1-TR01-KA131-HED-000053673 numaralı proje 31.07.2024 tarihinde sona erecektir. Söz konusu projeden Staj hareketliliği kapsamında yararlanmak isteyen öğrenciler dönem içerisinde staj hareketliliklerini gerçekleştirebilecektir.

● Yerleştirme listesinde yer alan adaylardan hibe tahsis edilecek olanların sayısı 2022-1-TR01-KA131-HED-000053673 projesinin bütçesi ile sınırlı olup, öğrenim/staj hareketliliği için 2023-2024 akademik yılı (öğrenim) bahar (staj) güz/bahar dönemini kapsamaktadır.

Bu sebeple http://erasmus.sdu.edu.tr web sitesi üzerinden açıklanan yerleştirme sonuçları, hareketliliğe hak kazanan öğrencilerin tamamının hibe alacağı anlamına gelmemektedir.

● Eğitim hareketliliği başvurularında tercihler yapılırken anlaşma uyarıları ve özel şartlar dikkate alınmalıdır.

● Tercih edeceğiniz ya da yerleştirildiğiniz son aday gösterme (nomine) tarihi, son başvuru tarihi, açılacak dersler ve içerikleri ile istenilen belgeleri (Dil sertifikası, vb.) mutlaka kontrol etmeniz gerekmektedir. Üniversiteler kabul takvimlerinde değişiklik yapabilmektedirler. Bu nedenle tercih edilen üniversitenin seçim takvimlerinde değişiklik yapabilmektedirler. Bu nedenle tercih edilen üniversitenin seçim takvimiyle ilgili bilgilerin takip edilmesi adayların sorumluluğundadır.

● Eğitim hareketliliğinde tercih edilen üniversitelerden birine yerleştirilmiş olmak karşı üniversiteden kabul belgesi almanızı garanti etmez ve sizi kabul edeceği anlamına gelmez. Karşı üniversitelerin hareketliliği reddetme hakkı bulunmaktadır.

● Çift ana dalda öğrenim gören öğrenciler aynı başvuru döneminde sadece bir ana daldan hareketliliğe başvurabilirler.

 

Önemli Bilgiler 

Başvuru Süreci Bilgilendirme Toplantısı 07/09/2023 Perşembe günü (Saat 12:30-13:30 arasında) Uluslararası İlişkiler Genel Koordinatörlüğü Konferans Salonunda yapılacaktır. 

Başvurular 04/09/2023 Pazartesi günü (Saat: 10:00) ile 18/09/2023 Pazartesi günü (Saat:17:00) arasında http://erasmusbasvuru.ua.gov.tr sistemi üzerinden e-devlet şifresi ile alınacaktır. Başvuru dönemindeki tüm işlemler hareketlilik takvimi dâhilinde gerçekleştirilecektir.

Almanca dil sınavına girmek isteyen öğrenciler duyuruda bulunan dilekçeyi doldurduktan sonra başvuru sistemine yüklemeleri gerekmektedir.

Başvurmadan önce tüm ilan metnini mutlaka dikkatle okuyunuz. Bu metinde yer almayan konularla ilgili sorularınızı erasmus@sdu.edu.tr e-posta adresine iletebilirsiniz. 

 

Başvuru Şartları


● SDÜ'nün tam zamanlı öğrencisi olmak. Başvurular yapılırken, kontenjan listesinde belirtilen öğrenim seviyeleri (Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora) dikkate alınmalıdır.

● Lisans öğrencileri için en az 2.20/4.00, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için en az 2.50/4.00 kümülatif akademik not ortalamasına sahip olmak ve sisteme başvuru sürecinde güncel GNO gösteren transkriptini yüklemesi gerekmektedir. Sistemin otomatik olarak çektiği GNO ile sisteme yüklenen güncel GNO arasında fark varsa şu yöntem izlenecektir: Sistemde “Eğitim Bilgileri” altında “Onay Bekleyen Eğitimler” sekmesine tıklayarak “Eğitim Bilgisi Ekle” kısmından gerekli bilgiler girilerek onaya sunulması gerekmektedir.  Not ortalamasını eksik ya da yanlış beyan ettiği tespit edilen öğrencilerin başvurusu geçersiz sayılır. Henüz not ortalaması oluşmamış adaylar bir önceki öğrenim kademesine ait kümülatif not ortalamasını kullanacaklarsa ilgili not ortalamasını gösteren başvuru süresi içerisinde alınmış güncel belgeyi ibraz etmek zorundadır:
- Ön lisanstan geçiş yapan öğrenciler için ön lisans mezuniyet notunun en az 2.20/4.00;
- Birinci sınıf öğrencileri için lise mezuniyet notunun en az 75/100;
- İkinci ve üçüncü kademe öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gereklidir.

● Öğrenim hareketliliği başvurusu yapacak öğrencilerin kendi bölümlerinin Erasmus+ anlaşmasının olması gerekmektedir.

● Öğrenci, aynı öğrenim kademesinde (lisans/lisansüstü) daha önce hareketlilik faaliyetlerinden yararlanmışsa, öğrencinin gerçekleştirdiği hareketlilik faaliyetlerinin toplam süresi 12 ayı geçemez.

● Öğrencilerin transkriptlerinde önceki dönem ve yıllarda başarısız oldukları derslerinin bulunması, sınava başvuru için bir engel oluşturmaz. Kümülatif not ortalaması dikkate alınacaktır.

Başvuru Nasıl Yapılmaktadır?

Başvuru http://erasmusbasvuru.ua.gov.tr sitesi üzerinden yapılmaktadır.

Başvuru yapabilmek için E-Devlet şifresine sahip olmanız gerekmektedir. E-Devlet şifreniz yoksa https://www.turkiye.gov.tr/bilgilendirme?konu=sikcaSorulanlar bağlantısından nasıl edineceğinize ilişkin bilgi alabilirsiniz. 

Başvuru sırasında sistemin çektiği GNO ile güncel transkriptiniz uyum sağlamıyorsa Sistemde “Eğitim Bilgileri” altında “Onay Bekleyen Eğitimler” sekmesine tıklayarak “Eğitim Bilgisi Ekle” kısmından gerekli bilgilerin girilerek onaya sunulması gerekmektedir.

 

Yabancı Dil Sınav Sürecine İlişkin Bilgiler


● Başvuru sistemine Yabancı Dil Belgesi yüklemeyen adayların Üniversitemiz tarafından yapılacak olan Yabancı Dil Sınavına girmeleri gerekmektedir.

● Yabancı Dil Sınavı İngilizce ve Almanca olarak yapılacaktır. Ancak, ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarından herhangi birisinden en az 60 puana karşılık gelen puanı almış olan öğrencilerin yabancı dil sınavına girmeleri zorunlu değildir. Bu durumdaki öğrencilerin, ilgili belgelerini başvuru sistemine başvuru süresi içinde yüklemeleri gerekmektedir. Eşdeğerlik Tablosuna ulaşmak için Lütfen Tıklayınız.

● Süleyman Demirel Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından uluslararası değişim hareketliliği başvurularında yüz yüze ve çevrim içi olarak yapılan sınavların (Erasmus+, Mevlana, IAESTE vb.) geçerlilik süresi 2 yıldır. ÖSYM tarafından yapılan ve ÖSYM tarafından denkliği kabul edilen yabancı dil sınavlarının geçerlilik süresi 5 yıldır. TOEFL için geçerlilik süresi 2 yıldır.

● Ayrıca Süleyman Demirel Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından isteğe bağlı veya zorunlu İngilizce hazırlık eğitimi alarak bu eğitimi başarı ile tamamlayan ((70 ve üzeri), (son 2 yıla ait)) öğrencilerin başarı notlarını sisteme yükledikleri takdirde Erasmus Yabancı Dil Notu yerine kullanılabilecektir. Ancak bunu belgelemek ve sisteme yüklemek zorundadırlar.

● Dil Sınavı 02/10/2023 tarihinde Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacaktır. İngilizce sınavlarıyla ilgili bilgiler Süleyman Demirel Üniversitesi Erasmus web sayfasında (http://erasmus.sdu.edu.tr) ilan edilecektir.

● Dil sınavından başarılı olmak için lisans öğrencileri için 100 puan üzerinden en az 60 puan almış olması, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için 100 puan üzerinden en az 60 puan almış olması gerekmektedir.

 

EKLER: 

Akademik Takvim için TIKLAYINIZ.

07/03/2022 Tarihinde Yapılan Yabancı Dil Sınav Sonuçlarına Ulaşmak için TIKLAYINIZ.

06/06/2022 Tarihinde Yapılan Yabancı Dil Sınav Sonuçlarına Ulaşmak için TIKLAYINIZ.

07/12/2022 Tarihinde Yapılan Yabancı Dil Sınav Sonuçlarına Ulaşmak için TIKLAYINIZ.

07/03/2023 Tarihinde Yapılan Yabancı Dil Sınav Sonuçlarına (İngilizce) Ulaşmak için TIKLAYINIZ.

07/03/2023 Tarihinde Yapılan Yabancı Dil Sınav Sonuçlarına (Almanca) Ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Almanca Dil Sınavı İçin Dilekçe için TIKLAYINIZ

İkili Anlaşmalar İçin TIKLAYINIZ. (Bazı üniversiteler ile ikili anlaşma süreci devam etmektedir. Sürecin tamamlanması durumunda ikili anlaşma listesi güncellenecektir.)

 

ERASMUS KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Yayın Tarihi: 15/08/2023
Okunma Sayısı: 2550