2023/2024 AKADEMİK YILI GÜZ/BAHAR DÖNEMİ ERASMUS+ PERSONEL DERS VERME/EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ 2023-1-TR01-KA131-HED-000146709 NUMARALI KA131 PROJESİ

ÖNEMLİ UYARI

 

• Başvurmadan önce tüm ilan metnini mutlaka dikkatle okuyunuz. Bu metinde yer almayan konularla ilgili sorularınızı erasmus@sdu.edu.tr e-posta adresine iletebilirsiniz.

• Başvuru sistemine yüklenecek bütün belgelerin PDF formatında olması gerekmektedir.

• Bu duyuru kapsamındaki hareketlilik faaliyetleri 2023-1-TR01-KA131-HED-000146709 numaralı projenin süresi ile sınırlı olup, ders verme hareketliliği için 2023/2024 akademik yılı güz/bahar dönemini kapsamaktadır.

• Yerleştirme listesinde yer alan adaylardan, hibe tahsis edilecek olanların sayısı 2023-1-TR01-KA131-HED-000146709 numaralı projenin bütçesi ve kontenjanı ile sınırlıdır. Bu sebeple https://erasmus.sdu.edu.tr web sitesi üzerinden açıklanan yerleştirme sonuçları, hareketliliğe hak kazanan personellerin tamamının hibe alacağı anlamına gelmemektedir.

 

GENEL BİLGİLENDİRME

 

• Şehit ve gazi yakınlarına (akademik) tüm puanlara ek olarak 15 puan ilave edilir.

• Engelli personele (akademik) tüm puanlara ek olarak 10 puan ilave edilir.

• Erasmus+ Programı, özel ihtiyaç sahibi personelin programa katılımını teşvik etmektedir. Özel ihtiyacı olan kişi; ek finansal destek olmadığı takdirde kişisel, fiziksel durumu, zihinsel durumu veya sağlık durumu, projeye/hareketlilik faaliyetine katılmasına izin vermeyen potansiyel katılımcıdır. Özel ihtiyaç sahibi katılımcılara hareketlilik dönemlerine hazırlanırken özel ihtiyaçlarını ve fiziksel, zihinsel veya sağlıkla ilgili durumlarına ilişkin öngörülen ek masrafların belirtilmesi halinde Erasmus+ hareketliliği için ek hibe verilebilmektedir. Fiziksel, zihinsel veya sağlıkla ilgili özel durumu olan personel, misafir olunan kurumun kendi personeline sunduğu bütün olanaklardan faydalanabilmektedir.

• Daha önce personel hareketliliğine dâhil olmayan bölüm ya da birimdeki akademik/idari personele, daha önce personel hareketliliğinde yer almayan veya az faydalanan bölüm personeline 5 puan ilave edilir.

• Takvimde belirtilen süre içerisinde “Feragat Bildirimi”nde bulunmayan personele (akademik) bir dahaki başvurusundan 5 puan düşülür. Feragat dilekçe örneğine https://erasmus.sdu.edu.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.

• Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılım halinde personelden 5 puan düşülür.

• Profesör, Doçent, Doktor Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlisi (Ders Veren) kadrolarındaki akademik personel, Ders Verme Hareketliliğine (Teaching Staff Mobility) başvurabilecektir.

• Personel Ders Verme hareketlilikleri, kurumlararası anlaşma kapsamında gerçekleştirilmektedir. İkili Anlaşmamızın olmadığı kurumlara gidilmesi mümkün değildir. İkili Anlaşmamız bulunan üniversitelerin listesini incelemek için lütfen linke tıklayınız https://erasmus.sdu.edu.tr/

• Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi (Uygulamalı birim) kadrolarındaki akademik personel, Eğitim Alma Hareketliliğine (Training Staff Mobility) başvurabilecektir.

• İdari personel ise Eğitim Alma Hareketliliğine (Training Staff Mobility) başvurabilecektir.

• Eğitim alma hareketlilikleri için kurumlar arası anlaşma şartı aranmaz.

• Erasmus Personel Hareketliliğinden faydalanmaya hak kazanan tüm personele Tablo 1’de yer alan kriterlere göre min. 2, max. 4 gün için hibe ödemesi yapılacaktır. Ayrıca gidilen üniversitenin uzaklığı Avrupa Birliği tarafından belirlenen mesafe hesaplayıcı üzerinden ölçülerek (sadece gidiş mesafesi) hareketlilikten yararlanmaya hak kazananlara Tablo 2’ye göre ulaşım masrafları için ödeme yapılacaktır.

• Erasmus Personel Hareketliliğinden hibeli olarak faydalanmaya hak kazanamayan personel hibesiz olarak hareketlilikten faydalanabilmektedir. Erasmus Personel Hareketliliğinden hibeli veya hibesiz faydalanmak isteyen tüm personelin belirtilen tarihler arasında aşağıdaki koşullara göre başvuru yapması ve asgari koşulları sağlaması gerekmektedir.

 

GENEL BİLGİLENDİRME METNİ - DERS VERME (Lütfen Okuyunuz)

GENEL BİLGİLENDİRME METNİ - EĞİTİM ALMA (Lütfen Okuyunuz)

AKADEMİK TAKVİM

İKİLİ ANLAŞMALAR LİSTESİ (Bazı üniversiteler ile ikili anlaşma süreci devam etmektedir. Sürecin tamamlanması durumunda ikili anlaşma listesi güncellenecektir.)

 

BAŞVURU LİNKİ - https://erasmusbasvuru.ua.gov.tr/

 

Erasmus Kurum Koordinatörlüğü

Yayın Tarihi: 14/08/2023
Okunma Sayısı: 919