2023/2024 AKADEMİK YILI GÜZ/BAHAR DÖNEMİ ERASMUS+ PERSONEL DERS VERME/EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ 2022-1-TR01-KA171-HED-000070237 NUMARALI KA171 PROJESİ

ÖNEMLİ UYARI

 

· Başvurmadan önce tüm ilan metnini mutlaka dikkatle okuyunuz. Bu metinde yer almayan konularla ilgili sorularınızı erasmus@sdu.edu.tr e-posta adresine iletebilirsiniz.

· Başvurular, İlan metninde yer alan tabloda belirtilen bölümleri kapsamaktadır.

· Başvuru sistemine yüklenecek bütün belgelerin PDF formatında olması gerekmektedir.

· Bu duyuru kapsamındaki hareketlilik faaliyetleri 2022-1-TR01-KA171-HED-000070237 numaralı projenin süresi ile sınırlı olup, ders verme hareketliliği için 2023-2024 akademik yılı Güz/Bahar dönemini kapsamaktadır.

· Yerleştirme listesinde yer alan adaylardan, hibe tahsis edilecek olanların sayısı 2022-1-TR01-KA171-HED-000070237 numaralı projenin bütçesiyle ve kontenjanı ile sınırlıdır. Bu sebeple https://erasmus.sdu.edu.tr web sitesi üzerinden açıklanan yerleştirme sonuçları, hareketliliğe hak kazanan personellerin tamamının hibe alacağı anlamına gelmemektedir.

 

GENEL BİLGİLENDİRME

 

· Şehit ve gazi yakınlarına tüm puanlara ek olarak 15 puan ilave edilir.

· Engelli personele tüm puanlara ek olarak 10 puan ilave edilir.

· Erasmus+ Programı, özel ihtiyaç sahibi personelin programa katılımını teşvik etmektedir. Özel ihtiyacı olan kişi; ek finansal destek olmadığı takdirde kişisel, fiziksel durumu, zihinsel durumu veya sağlık durumu, projeye/hareketlilik faaliyetine katılmasına izin vermeyen potansiyel katılımcıdır. Özel ihtiyaç sahibi katılımcılara hareketlilik dönemlerine hazırlanırken özel ihtiyaçlarını ve fiziksel, zihinsel veya sağlıkla ilgili durumlarına ilişkin öngörülen ek masrafların belirtilmesi halinde Erasmus+ hareketliliği için ek hibe verilebilmektedir. Fiziksel, zihinsel veya sağlıkla ilgili özel durumu olan personel, misafir olunan kurumun kendi personeline sunduğu bütün olanaklardan faydalanabilmektedir.

· 2022 çağrı yılında Türkiye Ulusal Ajansı’na SDÜ tarafından ibraz edilen KA171 projesinin yazımına katkı sunmuş Üniversitemiz personeli aynı zamanda ilgili KA171 ikili anlaşmasının sahibi durumunda olup ek olarak 30 puan olur.

· Takvimde belirtilen süre içerisinde “Feragat Bildirimi”nde bulunmayan personele bir dahaki başvurusundan 10 puan düşülür. Feragat dilekçe örneğine https://erasmus.sdu.edu.tr/tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.

· Vatandaşı olunan ülkedeki hareketliliğe başvurulması halinde personelden 5 puan düşülür.

· Profesör, Doçent, Doktor Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlisi (Ders Veren) kadrolarındaki akademik personel, Ders Verme Hareketliliğine (Teaching Staff Mobility) başvurabilecektir.

· Personel Ders Verme hareketlilikleri, kurumlararası anlaşma kapsamında gerçekleştirilmektedir. KA171 İkili Anlaşmamızın olmadığı kurumlara gidilmesi mümkün değildir.

· Erasmus+ KA171 Erasmus Personel Hareketliliğinden faydalanmaya hak kazanan tüm personele 7 gün için 180€ hibe ödemesi yapılacaktır. Ayrıca gidilen üniversitenin uzaklığı Avrupa Birliği tarafından belirlenen mesafe hesaplayıcı üzerinden ölçülerek (sadece gidiş mesafesi) hareketlilikten yararlanmaya hak kazananlara Tablo 1’e göre ulaşım masrafları için tek seferlik ödeme yapılacaktır.

 

DERS VERME/EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ [STAFF MOBILITY FOR TEACHING ASSIGMENT (STA)/ STAFF MOBILITY FOR STAFF TRAINING (STT)] BAŞVURUSU

 

· Ders Verme/Eğitim Alma Hareketliliği kapsamında, bölümünüzün KA171 ikili anlaşma sahibi olduğu yükseköğretim kurumları ile hareketlilikten faydalanabilirsiniz.

· 2022/2023 ve/veya 2023/2024 akademik yıllarında Erasmus öğrencileri için açılan/açılacak ders görevlendirmeleri, Erasmus Kurum Koordinatörlüğü’nün resmi yazısına binaen ilgili bölüm ve anabilim dalları tarafından Koordinatörlüğümüze önceden bildirildiği için ders görevlendirmelerine ait bir belge yüklemeye gerek yoktur.

· Erasmus Kurum Koordinatörlüğü’nün resmi yazısına cevap verilmemesi, eksik bildirimde bulunulması ve güncellemelerin Erasmus Kurum Koordinatörlüğü’ne bildirilmemesinden ilgili bölüm ve/veya anabilim dalı sorumludur.   

· Erasmus Bölüm koordinatörlerinin güncel listeleri ilgili bölüm ve anabilim dalları tarafından Erasmus Kurum Koordinatörlüğü’ne bildirildiğinden sisteme herhangi bir belge yüklenmesine gerek yoktur.  

· Başvuru döneminde ÖSYM tarafından denkliği olan dil belgesinin sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Dil belgesinde süre şartı aranmamaktadır. Sisteme dil belgesi yüklemeyen öğretim üyelerinin bulundukları kadrolara atamada gerekli asgari dil puanı sistem tarafından otomatik eklenir. (Dr. Öğr. Üyesi: 60, Doç. Dr. 65, Prof. Dr. 65)

· 2014-2020 veya 2021-2027 Erasmus+ programları kapsamında KA107/KA171 Personel ders verme ve eğitim alma hareketliliğinden faydalanan personele puan sınırlaması haricinde herhangi bir sınırlama getirilmemiştir. Buna göre, ilgili personel ders verme ve eğitim alma hareketliliğinden kaçıncı kez faydalanmak istediğine bakılmaksızın başvurusu değerlendirmeye alınır. Daha önce Erasmus+ KA107/KA171 Personel Hareketliliğinden faydalananlar için hesaplama 2019/2020 öğretim yılından itibaren yapılacak; 2019/2020 öğretim yılından önceki yıllarda faaliyete katılmış olmak puan kesintisine neden olmayacaktır.

· Ders Verme/Eğitim Alma Hareketliliğinden faydalanmak isteyen akademik personele yönelik değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacaktır. Değerlendirmede esas alınacak ölçütler, puanlar ve bu puanların toplam puan içindeki yüzdelik oranları aşağıdaki gibidir.

 

GENEL BİLGİLENDİRME METNİ (Lütfen Okuyunuz)

AKADEMİK TAKVİM

 

BAŞVURU LİNKİ - https://erasmusbasvuru.ua.gov.tr/

 

ERASMUS KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Yayın Tarihi: 15/08/2023
Okunma Sayısı: 621