04.03.2024 Tarihinde Yapılacak Yabancı Dil Sınavının 1. Aşaması Hakkında

Değerli Öğrenciler,

Erasmus+ Hareketlilikleri için 12.02.2024 - 26.02.2024 tarihleri arasında başvurular alınmış ve tamamlanmış olup 04.03.2024 Tarihinde (Pazartesi) SDÜ Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak birinci aşama sınav İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi A/K1-47, 48, 49, 50, 51, 66, 68, 69 ve 70 sınıflarında yüz yüze gerçekleşecektir.

Sınav saat 12:30 - 13:30 arasında olup, adayların sınav başlangıç saatinden en az 15 dakika önce sınav salonunda olmaları gerekmektedir.

T.C. Kimlik Kartlarını ve/veya öğrenci kimliklerini yanlarında getirmeleri kimlik tespiti için zorunludur. 

 

Sınava girecek öğrencilerin listesi için TIKLAYINIZ.

Sınava girecek öğrencilerin dikkat etmesi gereken sınav uygulama talimatları için TIKLAYINIZ.

 

Başvuruların değerlendirilmesi sonucunda sınavın ikinci aşamasına girecek öğrencilerin listesi için TIKLAYINIZ. (Sınav tarihi ve saati, 04.03.2024 (Pazartesi) tarihinde sınavın ilk aşamasından sonra sitemizde ilan edilecektir.)

 

Sınavdan muaf olan öğrencilerin listesine ulaşmak için TIKLAYINIZ. (Son iki yıl içinde Hazırlık Sınıfını bitirmiş ve sertifikasını yüklemiş 70 ve üzeri alan öğrencileri kapsamaktadır.)

 

Önemli Bilgi

05.01.2024 tarihinde Üniversitemiz Senatosu'nda yapılan toplantıda alınan karar gereğince SDÜ Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak yabancı dil sınavlarının Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (CEFR Levels) sınıflandırmasına uygun yapılabilmesi için iki aşamadan oluşması;

- sınavın birinci aşamasının çoktan seçmeli,

- ikinci aşamasının okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini ölçecek şekilde 4 oturum halinde gerçekleştirilmesi;

SDÜ Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan sınavın birinci aşamasından ya da ÖSYM tarafından geçerliliği tanınan sınavlardan 50 puan ve üzeri almış olan aday öğrencilerin yabancı dil sınavının ikinci aşamasına tabi tutulmasına; ikinci aşamada gerçekleştirilecek 4 oturumlu sınavın her oturum için 100’er puan üzerinden değerlendirilmesinin yapılmasına ve 4 oturum sonucunda oluşan puanın ortalamasının alınmasına; iki aşamalı sınavın birinci aşamasının puanının %50’sinin, ikinci aşama puanının ise %50’sinin alınmasına; İki aşamalı sınavın sonucunda 60 puan ve üzeri alan adayların sınavdan başarılı sayılarak (en az B1 seviye İngilizce) Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı [Common European Framework of Reference for Languages (CEFR Levels)] sınıflandırma ölçütleri bağlamında sınav sonuçlarının denkliğinin sağlanmasına karar verilerek yabancı dil sınavında yöntem değişikliği gerçekleştirilmiştir.

 

İrtibat için: 0 246 211 82 01 - 82 76 - 82 94 - 80 61 - 16 23 

Yayın Tarihi: 29/02/2024
Okunma Sayısı: 3291